LV RU EN
 
Kontakti
    LATVIJAS SKOLĒNU PEINTBOLA ČEMPIONĀTS 2017 - NOLIKUMS

Latvijas peintbola federācija sadarbībā ar labākajiem Latvijas peintbola klubiem un parkiem 2017.gada sezonā organizē ikgadējo Latvijas skolēnu peintbola čempionātu, lai noteiktu Latvijas skolēnu peintbola čempionus. Čempionāts ir atvērts visām Latvijas skolām un skolēnu komandām neatkarīgi no pieredzes un to sagatavotības līmeņa, kuras mērķis ir attīstīt sporta peitbolu un noteikt Latvijas spēcīgākās skolēnu peintbola komandas.

Mērķis un uzdevumi
Mērķis – popularizēt sporta peintbolu un radīt priekštatu par to kā starptautiski atzītu ekstrēmo sporta veidu.
Uzdevumi:

  1. noskaidrot 2017. gada labākos jaunos peintbola sportistus un labākās izglītības iestādes, kas piedalās ekstrēmajos sporta veidos;
  2. pulcināt un saliedēt Latvijas skolniekus, uzlabot viņu fizisko un garīgo veselību;
  3. Popularizēt peintbolu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu;
  4. padarīt šo skolu jaunatnes turnīru par tradicionālu, kā vienu no pirmajiem, ekstrēmajiem sporta veidiem skolniekiem.


Organizatori:
Latvijas peintbola federācija, tel +371 29293392 uldis.ptp@gmail.com
Peintbola klubs „Bušas”, Saulkrasti +371 26785909 www.busas.lv, info@busas.lv
Liepājas Peintbola parks, Liepāja +371 29774450 www.wargame.lv,liepajapk@inbox.lv
Peintbola parks „PIF PAF”, Salaspils novads,  +371 26611111 www.pifpaf.lv, info@pifpaf.lv

Sacensību norise:
Sacensības norisinās divās kārtās – atlses kārta un fināls. Atlses kārtā tiek organizēti trīs neatkarīgi turnīri dažādos reģionos, kuros var piedalīties visi interesenti. Atlases kārtas turnīru 3 labākās komandas izcīna tiesības piedalīties fināla kārtā, kurā tiks kronēti Latvijas skolēnu peintbola čempioni.

Dalībnieki:
Skolēni vecumā no 11 līdz 20 gadiem uzrādot skolēna apliecību. Sacensību dalībnieki drīkst pārstāvēt kādu no izglītības iestādem vai kādu no bērnu un jauniešu organizācijām. Komandu skaits no mācību iestādēm vai bērnu un jauniešu organizācijām nav ierobežots. Drīkst pieteikt arī skolēnu komandas, kuras nav piesaistītas kādai konkrētai mācību iestādei vai organizācijai.

Vieta un Datums:

Atlases kārta.
2017.gada 15.aprīlis. Peintbola klubs „Bušas”, Saulkrasti.
2017.gada 22.aprīlis. Liepājas Peintbola parks, Liepāja.
2017.gada 29.aprīlis. Peintbola parks „PIF PAF”, Salaspils pagasts, Salaspils novads.

Fināls
2017.gada 6.maijs. Peintbola parks „PIF PAF”, Salaspils pagasts, Salaspils novads.

Dienas kārtība:
09:00 – Reģistrācija un ekipējuma izsniegšana.
10:00 – Komandu kapteiņu sanāksme un spēļu misiju izklāsts.
10:30 – Spēļu sākums.
Spēļu grafiks un turnīra noslēguma laiks tiks precizēti katram turnīram atsevišķi.

Komandas:
Komanda satāvs spēles laukumā – 5 cilvēki. Rezerves spēlētāju skaits neierobežots. Uz turnīru pieteiktais komandas sastāvs sacensību dienā komandas kapteinim ir jāapstiprina komandu reģistrācijā un katram dalībniekam jāparakstās par drošības tehnikas noteikumu ievērošanu turnīra gaitā. Apstiprinātais komandas sastāvs nedrīkst tikt mainīts viena turnīra ietvaros. Sacensību dienā reģistrējot komandu jāuzrāda skolēna apliecības!

Noteikumi:
Noteikumi tiek balstīti uz starptautiskajiem sporta peintbola noteikumiem “Millennium 2011”,kas ir pielāgoti skolēnu čempionātam. Turnīra noteikumi papildus tiek izsūtīti pēc komandu pieprasījuma.

Spēļu formāts:
Laukumā atrodas divas komandas kuras uzsāk spēli katra no savas starta bāzes. Spēles  ilgums 5 min. Spēļu scenārijs un norise tiks paziņota katra turnīra komandu kapteiņu sanāksmē, ņemot vērā katra laukuma specifiku. Minimums 8 atlases spēles katrai no komandām. 4 labākās komandas spēlē pusfinālus un finālu. Ja ir pieteiktas 12 komandas un vairāk, tad tiek organizēti spēļu ceturtdaļfināli.

Ekipējums:
Sacensību dienā organizatori nodrošina dalībniekus ar mehānisko Tippmann peintbola markeri (bāzes komplektācijā), aizsarg masku, kombinezonu, cimdiem. Dāmas tiek nodrošinātas ar aizsargvestītēm.
Spēlētāji var izmantot arī savu ekipējumu. Tiks atļauts spēlēt ar personīgajiem mehāniskajiem Tippmann peintbola mārkeriem tikai bāzes komplektācijā un bez uzlabojumiem.
Nepieciešamības gadījumā spēlētāji var izmantot savu aizsargekipējumu – aizsargvesti, ceļusargus, elkoņusargus, kaklasargu u.c aizsargekipejumu atbilstoši peintola noteikumiem un prasībām.

Tiesneši:
Turnīru apkalpos profesionāla tiesnešu brigāde. Galvenais sacensību tiesnesis ar Euroref peintbola tiesneša sertifikātu. Laukumā minimums 4 laukuma tiesneši. Fināla spēlēs laukumā tiks nodrošināti 6 laukuma tiesneši.

Dalības maksa:
100 Euro par dalību turnīrā.
Dalības maksā iekļauts organizatoru  piedāvātais ekipējums, peintbola bumbiņas visa turnīra garumā (100 gb. Uz katru spēli katram spēlētājam ), uzpilde ar saspiesto gaisu līdz 4500psi. Dalības maksu var nomaksāt pie katra no turnīra organizātoriem vai pārksaitot dalības maksu uz Latvijas peintbola federācijas norēķinu kontu. Dalības maksai jābūt nomaksātai divas dienas pirms turnīra sākuma. Dalības maksa komandām nepiedalīšanās gadījumā netiek atgriezta.

Latvijas peintbola fererācijas norēķinu rekvizīti:
Biedrība „Latvijas peintbola federācija”
Reģistrācijas Nr.40008190959
Banka: A/S Swedbanka
Norēķinu konts: LV16HABA0551033034534
Maksājumu mērķī norādīt komandas nosaukumu

Komandu pieteikšana:
Komanda tiek uzskatīta par pieteiktu turnīram, kad tā sacensību organizatoram ir nosūtījusi pieteikuma formu ar komandas dalībnieku sarakstu uz elektronisko pastu konkrētā turnīra organizatoram un nomaksājusi dalības maksu. Pieteikuma formas varēs atrast turīru organizatoru mājas lapās. Komandu reģistrācija sacensību posmam tiek pārtraukta divas dienas pirms turnīra sākuma. Pēc šī datuma komandu reģistrē turnīram vairs nebūs iespējams. Sacensību dienā komandas kapteinim ir jāapstiprina komandas sastāvs reģistrācijā uzrādot skolēnu apliecības.

Peintbola bumbas.
Turnīros atļauts izmantot tikai turnīra organizatoru peintbola lodītes.

Balvas:
Katra turnīra uzvarētāji tiks apbalvoti ar speciāli izgatavotām medaļām vai diplomiem un sponsoru balvām. Fināla kārtas uzvarētāji tiks apbalvoti ar medaļām un sponsoru balvām.


Organizatoru komiteja.

Tel: (+371) 26611111

E-mail: info@pifpaf.lv

Follow Us on Twitter YouTube channel

- - = VIDEO = - -
Increase your website traffic with Attracta.com

 
 
     Autortiesības © 2006-2017 SIA "PIF PAF"