LV RU EN
 
Kontakti
    LATVIJAS SKOLĒNU PEINTBOLA ČEMPIONĀTS 2016 - NOLIKUMS

Latvijas peintbola federācija sadarbībā ar labākajiem Latvijas peintbola klubiem un parkiem 2016.gada sezonā organizē ikgadējo Latvijas skolēnu peintbola čempionātu, lai noteiktu Latvijas skolēnu peintbola čempionus. Čempionāts ir atvērts visām Latvijas skolām un skolēnu komandām neatkarīgi no pieredzes un to sagatavotības līmeņa, kuras mērķis ir attīstīt sporta peitbolu un noteikt Latvijas spēcīgākās skolēnu peintbola komandas.

Mērķis un uzdevumi
Mērķis – popularizēt sporta peintbolu un radīt priekštatu par to kā starptautiski atzītu ekstrēmo sporta veidu.
Uzdevumi:

  1. noskaidrot 2016. gada labākos jaunos peintbola sportistus un labākās izglītības iestādes, kas piedalās ekstrēmajos sporta veidos;
  2. pulcināt un saliedēt Latvijas skolniekus, uzlabot viņu fizisko un garīgo veselību;
  3. Popularizēt peintbolu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu;
  4. padarīt šo skolu jaunatnes turnīru par tradicionālu, kā vienu no pirmajiem, ekstrēmajiem sporta veidiem skolniekiem.


Organizatori:

Latvijas peintbola federācija, tel +371 29293392 uldis.ptp@gmail.com
Peintbola klubs „Bušas”, Saulkrasti +371 26785909 www.busas.lv, info@busas.lv
Liepājas Peintbola parks, Liepāja +371 29774450 www.wargame.lv,liepajapk@inbox.lv
Peintbola parks „Pif Paf”, Salaspils novads,  +371 26611111 www.pifpaf.lv, info@pifpaf.lv

SacensIbu norise:

Sacensības norisinās divās kārtās – atlses kārta un fināls. Atlses kārtā tiek organizēti trīs neatkarīgi turnīri dažādos reģionos, kuros var piedalīties visi interesenti. Atlases kārtas turnīru 3 labākās komandas izcīna tiesības piedalīties fināla kārtā, kurā tiks kronēti Latvijas skolēnu peintbola čempioni.

Dalībnieki:

Skolēni vecumā no 11 līdz 19 (U-19) gadiem uzrādot skolēna apliecību un turnīra dienā nepārsniedzot 19 gadu vecumu. Sacensību dalībnieki drīkst pārstāvēt kādu no izglītības iestādem vai kādu no bērnu un jauniešu organizācijām. Komandu skaits no mācību iestādēm vai bērnu un jauniešu organizācijām nav ierobežots. Drīkst pieteikt arī skolēnu komandas, kuras nav piesaistītas kādai konkrētai mācību iestādei vai organizācijai.

Vieta un Datums:

Atlases kārta.
2016.gada 09.aprīlis. Peintbola klubs „Bušas”, Saulkrasti.
2016.gada 24.aprīlis. Liepājas Peintbola parks, Liepāja.
2016.gada 30.aprīlis. Peintbola parks „Pif Paf”, Salaspils novads.

Fināls
2016.gada 07.maijs. Liepājas Peintbola parks, Liepāja.

Dienas kārtība:

09:00 – Reģistrācija un ekipējuma izsniegšana.
10:00 – Komandu kapteiņu sanāksme un spēļu misiju izklāsts.
10:30 – Spēļu sākums.
13:00 – Pusdienas pārtraukums
15:00 – Fināls/Apbalvošana

Komandas:
Komanda sastāvs spēles laukumā – 5 cilvēki. Rezerves spēlētāju skaits divi cilvēki. Uz turnīru pieteiktais komandas sastāvs sacensību dienā komandas kapteinim ir jāapstiprina komandu reģistrācijā un katram dalībniekam jāparakstās par drošības tehnikas noteikumu ievērošanu turnīra gaitā. Apstiprinātais komandas sastāvs nedrīkst tikt mainīts viena turnīra ietvaros. Sacensību dienā reģistrējot komandu jāuzrāda skolēna apliecības!

Noteikumi:

Noteikumi tiek balstīti uz starptautisajiem sporta peintbola noteikumiem “Millennium 2011”,kas ir pielāgoti skolēnu čempionātam. Turnīra noteikumi papildus tiek izsūtīti pēc komandu pieprasījuma. Sacensību laikā tiek nodrošināta medicīniskā palīdzība.

Spēļu formāts:
Laukumā atrodas divas komandas kuras uzsāk spēli katra no savas starta bāzes. Spēles  ilgums 5 min. Spēļu scenārijs un norise tiks paziņota katra turnīra komandu kapteiņu sanāksmē, ņemot vērā katra laukuma specifiku. Minimums 8 atlases spēles katrai no komandām. 4 labākās komandas spēlē pusfinālus un finālu. Ja ir pieteiktas 12 komandas un vairāk, tad tiek organizēti spēļu ceturtdaļfināli.

Ekipējums:
Sacensību dienā organizatori nodrošina dalībniekus ar mehānisko Tippmann peintbola markeri (bāzes komplektācijā), aizsarg masku, kombinezonu, cimdiem. Dāmas tiek nodrošinātas ar aizsargvestītēm.
Spēlētāji var izmantot arī savu ekipējumu. Tiks atļauts spēlēt ar personīgajiem mehāniskajiem Tippmann peintbola mārkeriem tikai bāzes komplektācijā un bez uzlabojumiem.
Nepieciešamības gadījumā spēlētāji var izmantot savu aizsargekipējumu – aizsargvesti, ceļusargus, elkoņusargus, kaklasargu u.c aizsargekipejumu atbilstoši peintola noteikumiem un prasībām.

Tiesneši:
Turnīru apkalpos profesionāla tiesnešu brigāde. Galvenais sacensību tiesnesis ar Euroref peintbola tiesneša sertifikātu. Laukumā minimums 4 laukuma tiesneši. Fināla spēlēs laukumā tiks nodrošināti 6 laukuma tiesneši.

Dalības maksa:
Dalības maksa tiek piemērojama gadījumos, ja sacensību dalībnieki nepārstāv Liepājas pilsētas izglītības iestādi, vai ir Liepājas pilsētas izglītības iestādes papildus (otrā) komanda. 100 eiro par dalību turnīrā no komandas.
Dalības maksā iekļauts organizatoru  piedāvātais ekipējums, pusotra kaste ar peintbola lodītēm (3000gb.), uzpilde ar saspiesto gaisu līdz 4500psi. Dalības maksu var nomaksāt pie katra no turnīra organizātoriem vai pārksaitot dalības maksu uz Latvijas peintbola federācijas norēķinu kontu. Dalības maksai jābūt nomaksātai divas dienas pirms turnīra sākuma. Dalības maksa komandām nepiedalīšanās gadījumā netiek atgriezta.

Latvijas peintbola fererācijas norēķinu rekvizīti:

Biedrība „Latvijas peintbola federācija”
Reģistrācijas Nr.40008190959
Banka: A/S Swedbanka
Norēķinu konts: LV16HABA0551033034534

Maksājumu mērķī norādīt komandas nosaukumu.

Komandu pieteikšana:

Komandu un dalībnieku reģistrācijai norisinās starptautiskā peintbola portālā www.pbresultsonline.com,  kurā katrs no spēlētājiem izveido savu profilu un katrs reģistrētais lietotājs var apvienoties komandā. Komandu turnīram var piereģistrēt kāds no spēlētājiem, kuram ir piešķirtas komandas menedžera tiesības. Sīkāku informāciju par komandas reģistrēšanu var atrast pielikumā. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzu griezties uz federācijas informatīvo tālruni +28308822 vai arī pie kāda no posma organizatoriem. Šāda komandu reģistrēšana ļaus nodrošināt rezultātu tiešsaistes translēšanu un uzskaiti tiešsaistē, kā arī izvietos katra spēlētāja komandas un personīgajā profilā informāciju ar rezultātiem. Komanda tiek uzskatīta par pieteiktu turnīram, kad tā ir veikusi komandas reģistrāciju portālā un nomaksājusi dalības maksu. Komandu reģistrācija sacensību posmam tiek pārtraukta divas dienas pirms turnīra sākuma. Pēc šī datuma komandu reģistrē turnīram vairs nebūs iespējams. Sacensību dienā komandas kapteinim ir jāapstiprina komandas sastāvs reģistrācijā uzrādot skolēnu apliecības.

Peintbola bumbas.
Nepieciešamā peintbola munīcija iekļauta dalības maksā.

Balvas:
Katra turnīra uzvarētāji tiks apbalvoti ar speciāli izgatavotām medaļām vai diplomiem un sponsoru balvām.
Fināla kārtas uzvarētāji tiks apbalvoti ar medaļām un sponsoru balvām.

Pamācība dalībnieku reģistrācijai www.pbresultsonline.com.
Tel: (+371) 26611111

E-mail: info@pifpaf.lv

Follow Us on Twitter YouTube channel

- - = VIDEO = - -
Increase your website traffic with Attracta.com

 
 
     Autortiesības © 2006-2016 SIA "PIF PAF". Visas tiesības aizsargātas.