LV RU EN
 
Kontakti
    LATVIJAS SKOLĒNU PEINTBOLA ČEMPIONĀTS 2013

Latvijas skolēnu peintbola čempionāts 2013. gadā tiek organizēts sadarbojoties Latvijas peintbola federācijai ar labākajiem Latvijas peintbola klubiem un parkiem, kas pirmo reizi ļaus kronēt un noteikt Latvijas skolēnu peintbola čempionus. Čempionāts ir atvērts visām Latvijas skolām un skolēnu komandām neatkarīgi no pieredzes un to sagatavotības līmeņa, kuras mērķis ir attīstīt sporta peitbolu un noteikt Latvijas spēcīgākās skolēnu peintbola komandas.

Mērķis un uzdevumi
Mērķis – popularizēt sporta peintbolu un radīt priekštatu par to kā starptautiski atzītu ekstrēmo sporta veidu.
Uzdevumi:

  1. Noskaidrot 2013. gada labākos jaunos peintbola sportistus un labākās izglītības iestādes, kas piedalās ekstrēmajos sporta veidos;
  2. Pulcināt un saliedēt Latvijas skolniekus, uzlabot viņu fizisko un garīgo veselību;
  3. Popularizēt peintbolu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu;
  4. Padarīt šo skolu jaunatnes turnīru par tradicionālu, kā vienu no pirmajiem, ekstrēmajiem sporta veidiem skolniekiem.

Organizatori:

Latvijas peintbola federācija, tel +371 29293392 uldis.ptp@gmail.com
Peintbola klubs „Bušas”, Saulkrasti +371 26785909 www.busas.lv, info@busas.lv
Liepājas Peintbola parks, Liepāja +371 29774450 www.wargame.lv,liepajapk@inbox.lv
Peintbola parks „Moto-Ski”, Madlienas pag., Ogres nov. +371 26596187 www.zskrasti.webs.com, motoski@inbox.lv
Peintbola parks ”PIF PAF”, Rīgas raj. +371 26611111, www.pifpaf.lv, info@pifpaf.lv

Sacensību norise:

Sacensības norisinās divās kārtās – atlases kārta un fināls. Atlases kārtā tiek organizēti trīs neatkarīgi turnīri dažādos reģionos, kuros var piedalīties visi interesenti. Atlases kārtas turnīru 3 labākās komandas izcīna tiesības piedalīties fināla kārtā, kurā tiks kronēti Latvijas skolēnu peintbola čempioni.

Dalībnieki:

5-12 klašu skolēni, vecumā no 11 līdz 20 gadiem. Sacensību dalībnieki drīkst pārstāvēt kādu no izglītības iestādem vai kādu no bērnu un jauniešu organizācijām. Komandu skaits no mācību iestādēm vai bērnu un jauniešu organizācijām nav ierobežots. Drīkst pieteikt arī skolēnu komandas, kuras nav piesaistītas kādai konkrētai mācību iestādei vai organizācijai.

Vieta un Datums:

Atlases kārta.
2013.gada 13.aprīlis. Peintbola klubs „Bušas”, Saulkrasti.
2013.gada 20.aprīlis. Liepājas Peintbola parks, Liepāja.
2013.gada 27.aprīlis. Peintbola parks „Moto-Ski”, Ogres nov.

Fināls
2013.gada 11.maijs. Peintbola parks ”PIF PAF”.

 Dienas kārtība:

09:00 – Reģistrācija un ekipējuma izsniegšana.
10:00 – Komandu kapteiņu sanāksme un spēļu misiju izklāsts.
10:30 – Spēļu sākums.
Spēļu grafiks un turnīra noslēguma laiks tiks precizēti katram turnīram atsevišķi.

Komandas:
Komandas sastāvs spēles laukumā – 5 cilvēki. Rezerves spēlētāju skaits neierobežots. Uz turnīru pieteiktais komandas sastāvs sacensību dienā komandas kapteinim ir jāapstiprina komandu reģistrācijā un katram dalībniekam jāparakstās par drošības tehnikas noteikumu ievērošanu turnīra gaitā. Apstiprinātais komandas sastāvs nedrīkst tikt mainīts viena turnīra ietvaros. Sacensību dienā reģistrējot komandu jāuzrāda skolēna apliecības!


Noteikumi:
Noteikumi tiek balstīti uz starptautisajiem sporta peintbola noteikumiem “Millennium 2011”, kas ir pielāgoti skolēnu čempionātam. Turnīra noteikumi papildus tiek izsūtīti pēc komandu pieprasījuma.

Spēļu formāts:
Laukumā atrodas divas komandas, kuras uzsāk spēli katra no savas starta bāzes. Spēles  ilgums 5 min. Spēļu scenārijs un norise tiks paziņota katra turnīra komandu kapteiņu sanāksmē, ņemot vērā katra laukuma specifiku. Minimums 8 atlases spēles katrai no komandām. 4 labākās komandas spēlē pusfinālus un finālu. Ja ir pieteiktas 12 komandas un vairāk, tad tiek organizēti spēļu ceturtdaļfināli.


Ekipējums:

Sacensību dienā organizatori nodrošina dalībniekus ar mehānisko Tippmann peintbola markeri (bāzes komplektācijā), aizsarg masku, kombinezonu, cimdiem. Dāmas tiek nodrošinātas ar aizsargvestītēm.
Spēlētāji var izmantot arī savu ekipējumu. Tiks atļauts spēlēt ar personīgajiem mehāniskajiem Tippmann peintbola markeriem tikai bāzes komplektācijā un bez uzlabojumiem.
Nepieciešamības gadījumā spēlētāji var izmantot savu aizsargekipējumu – aizsargvesti, ceļusargus, elkoņusargus, kaklasargu u.c aizsargekipējumu atbilstoši peintola noteikumiem un prasībām.

Tiesneši:

Turnīru apkalpos profesionāla tiesnešu brigāde. Galvenais sacensību tiesnesis ar Euroref peintbola tiesneša sertifikātu. Laukumā minimums 4 laukuma tiesneši. Fināla spēlēs laukumā tiks nodrošināti 6 laukuma tiesneši.

Dalības maksa:

55 Ls(Piecdesmit pieci lati 00 santīmi) par dalību turnīrā.
Dalības maksā iekļauts organizatoru  piedāvātais ekipējums, viena kaste ar peintbola lodītēm (2000gb.), uzpilde ar saspiesto gaisu līdz 4500psi. Dalības maksu var nomaksāt pie katra no turnīra organizātoriem vai pārksaitot dalības maksu uz Latvijas peintbola federācijas norēķinu kontu. Dalības maksai jābūt nomaksātai divas dienas pirms turnīra sākuma. Dalības maksa komandām nepiedalīšanās gadījumā netiek atgriezta.

Tel: (+371) 26611111

E-mail: info@pifpaf.lv

Follow Us on Twitter YouTube channel

- - = VIDEO = - -
Increase your website traffic with Attracta.com

 
 
     Autortiesības © 2006-2013 SIA "PIF PAF". Visas tiesības aizsargātas.